اطلاعيه مهم در مورد شركت هايي با ادعاي طراحي و ارتباط سايت با نرم افزار آزمون


از اينرو شركت پيوند طب و نرم افزار لازم مي داند جهت روشن شدن اين مسئله به توضيح اين مورد بپردازد:

1. شركت پيوند طب و نرم افزار طراح و مجري اين نرم افزار (آزمون) مي باشد كه اين طراحي و اجرا از طراحي بانك اطلاعاتي در باطن و شكل ظاهري نرم افزارها در ظاهر مي باشد و اين طرح و اجرا در قالب نرم افزار در شوراي عالي انفورماتيك با شماره 100877 در تاريخ 1383/01/18 با شماره 4542-114 ثبت گرديده كه طي اين فرايند نرم افزار به همراه بانك اطلاعاتي آن تحت پوشش قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379/10/04 مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، لذا اشاره به اين نكته ضروري مي باشد كه صاحب و حق امتياز دائمي اين نرم افزار در اختيار شركت پيوند طب و نرم افزار بوده و اين ادعا كه با خريد نرم افزار اين اختيار به خريدار منتقل مي گردد تفسيري غلط مي باشد.

2. اخيرا گزارشاتي مبني بر خرابي بانك اطلاعاتي و همچنين از بين رفتن اطلاعاتي از بيماران در بعضي مراكز مشاهده گرديده كه بعد از بررسي بانك اطلاعاتي توسط كارشناسان نتيجه حاكي از بروز اختلالات توسط نرم افزارهايي كه با اتصال به بانك اطلاعاتي نرم افزار آزمون و تلاش جهت استخراج نتايج بيماران بوده است اما اين امر باعث از بين رفتن اطلاعات بيماران گرديد، كه با اعتراض پزشكان و شركت پيوند طب و نرم افزار به شركت هاي مذبور با ادعاهايي از قبيل : عدم اتصال مستقيم به بانك اطلاعاتي و يا گرفتن يك اسكن از بانك اطلاعاتي و غيره مواجه گرديده اند كه تصوري كاملا غلط مي باشد كه اين شركت ها با تصور به عدم آشنايي پزشكان با اصطلاحات مهندسي نرم افزاري بيان مي دارند. از اينرو لازم به يادآوري مي باشد كه هر گونه اتصال و دريافت اطلاعات از يك بانك اطلاعاتي بدون تماس با بانك اطلاعاتي به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد.

با تمامي موارد ياد شده يادآوري مي شود قبل از هرگونه هزينه كردن بابت نرم افزارهايي از قبيل ارتباط نرم افزار آزمون با سايت ، نرم افزار تلفن گويا ،نرم افزار ارسال اس ام اس و ارسال ايميل و اينگونه نرم افزارها با شركت تماس بگيريد.