مستندسازی


 

با توجه به اهتمام هميشگي مديران آزمايشگاهي به استانداردسازي و پياده سازي روش هاي کنترل کيفيت در آزمايشگاه ها که همانا جزئي از ذات آزمايشگاه ها و کار تشخيص مي باشد و با توجه به الزاماتي که آزمايشگاه مرجع سلامت در 164 بند ابلاغ کرده و همينطور تاکيدي که وزارت محترم بهداشت نسبت به ايجاد اين الزامات در آزمايشگاه هاي داير و در حال تاسيس دارد و حتي تمديد پروانه آزمايشگاه ها را هم وابسته به کسب حداقل 80% از امتيازات لازم نموده ، شرکت پيوند طب و نرم افزار بعد از سال ها تجربه در اتوماسيون سيستم هاي آزمايشگاهي و استفاده از تجربه و دانش مشاورين ارشد اين علم نرم افزار مستند سازي خود را که کليه الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت را بند بند در آن رعايت شده و الزامات استاندارد ايزو 15189 را نيز در آن ديده شده.
اين سيستم بر خلاف اينکه صرفاً به عنوان بايگاني الکترونيکي اسناد استفاده شود کليه گزارشات عدم انطباق را نيز به شکل هوشمند آماده و به مسئول مربوطه ارجاع مي کند. شرکت طب و نرم افزار علاوه بر نصب و راه اندازي نرم افزار امکان ارائه مشاوره و راهبري آزمايشگاه را تا دريافت لوح کيفيت دارد.